ААГГҮЙ III

Ир муутай, мохоо иртэй, даацгүй, даац муутай: ааггүй хутга (мохоо хутга).

Ижил үг:

ААГГҮЙ II

ААГГҮЙ I