ААГГҮЙ I

Зориг зүрхгүй, аймхай хулчгар: ааггүй амьтан (хулчгар амьтан).

Ижил үг:

ААГГҮЙ II

ААГГҮЙ III