ААГГҮЙДҮҮ

Ааг амт нь муу, ааггүй мэт: ааггүйдүү цай (сайн идээшээгүй цай).

Weeeee, what a quick and easy solioutn.

Weeeee, what a quick and easy solioutn.

Зочин 2015-08-02 00:41:06