ААГГҮЙДЭХ I

Хэтэрхий ааггүй болох, ааг амт нь нэлээд сул учир тохиромжгүй болох: нэрмэл ааггүйдэх (нэрмэл архи дэлгэрэнгүй...

нэрмэл ааггүйдэх нэрмэл архи сул гарах
цай ааггүйдэх цай сайн идээшээгүй байх
Ижил үг:

ААГГҮЙДЭХ II