ААГГҮЙДҮҮЛЭХ II

Зориг зүрхийг нь мохоох.

Ижил үг:

ААГГҮЙДҮҮЛЭХ I