ЖОДОЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Ховор ургадаг модны төрөл.

 

Хуш, жодой, нарс мод манай оронд ургасан байдаг.

 

Үг оруулсан: Ж.Од-Эрдэм