найз нөхрөө үгүйлэх
а. Найз нөхрөө ихэд санагалзах, мөрөөдөх; б. Найз нөхрөө үгүйд нь харуусах, үгүй болсныг нь улам мэдэрч харуусах