ҮГҮЙСГЭХ

1. Байгаа юмыг үгүйд үзэх: үгүйсгэх үзэл (нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн үнэт зүйлс болох эрхэмлэл, ёс дэлгэрэнгүй...


2. Буруушаах, буруутгах, няцаах - Үүнийг “Үндсэн хууль” үгүйсгэж байгаа юм. Өдрийн дэлгэрэнгүй...