ҮГҮЙСЭХ

Алга болох, байхгүй болох - Ард түмнээ гадаадын хүний гарт дахин хэдэн зуун жилээр атгагдан мөхөх болов гэж дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн.