ҮГҮЙРШГҮЙ

Үгүйрч боломгүй, үгүйрэхийн аргагүй - Янаг хайрын үгүйршгүй мөнхийг бэлгэдэж байсан бус уу. дэлгэрэнгүй...