авхаалжтай баатарчууд
бага насны авхаалж сэргэлэн сурагчид