БААРЦАГЛАХ II

Хийж бүтээж буй үйл ажилдаа бүтэлгүйтэх, мунгинах, урагшгүйтэх, азгүйдэх - Энэ хүнд ачааны дор Роберт маань мянга дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Роберт Лиззи хоёр.

Ижил үг:

БААРЦАГЛАХ I