БААСТАЙ

1. Баас бүхий, баас байгаа: үхрийн баастай (а. Үхрийн баас болсон; б. Үхрийн баас хийсэн), дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Ямар нэг хийсэн ажил нь хуумгай, дутуу дулимаг, баарагтай, будлиантай: баастай хэрэг (будлиантай хэрэг), баастай дэлгэрэнгүй... (хуумгай юм), бушуу туулай борвиндоо баастай [зүйр цэцэн үг] (яаруу давчуу хийснээс үүдэж, ажил нь дутуу дулим болох гэсэн санаа).

үхрийн баастай а. Үхрийн баас болсон; б. Үхрийн баас хийсэн
баастай бурхан

бурхны дайтай үнэлэгддэг хүн, хамгийн хайртай үр хүүхэд

баастай хэрэг будлиантай хэрэг
баастай юм хуумгай юм
бушуу туулай борвиндоо баастай

яаруу давчуу хийснээс үүдэж, ажил нь дутуу дулим болох гэсэн санаа