БААСТАХ

1. Баастай болох, баас тогтох: хот баастах (хонины хашаа шалбааг шавхай, баастай болох);


2. [шилжсэн] Нэр төрийг нь унагах - Чи ч хүүгийн нэрийг баастаад тэгэж явахаасаа сийхгүй амьтан гээд галын өрөө рүү одлоо. дэлгэрэнгүй...