БААТАД I
/ хуучирсан /

Баатрын олон тоо; баатрууд.

Ижил үг:

БААТАД II