баастай бурхан

бурхны дайтай үнэлэгддэг хүн, хамгийн хайртай үр хүүхэд