БААС II

1. Хүдэр хайлах, нүүрс түлэх зэрэгт гарах хатуу хаягдал: нүүрсний баас (нүүрсний хаягдал), дэлгэрэнгүй...


2. Чулуу, төмөрлөгөөс гарах бал: билүүний баас (юмыг билүүдэхэд норгосон билүүнээс гарах бал), зэсийн баас (зэсийн дэлгэрэнгүй...
нүүрсний баас нүүрсний хаягдал
хүдрийн баас хүдрийн шаар
билүүний баас юмыг билүүдэхэд норгосон билүүнээс гарах бал
зэсийн баас зэсийн бал
төмрийн баас

төмрийн хүдрийг хайлуулж, төмрийг ялган аваад үлдсэн зүйл, хаягдал

Ижил үг:

БААС I