БААСДАХ

1. Баас түрхэх, баас нялах - Хар бяруу хаяа баасдана. Оньсого., дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Бузарлах, гутаах, муу муухай болгох - Нутгийн нэр ёстой баасадлаа. До.Цэнджав. Тэнгэрт дэлгэрэнгүй... нүүр баасдах (нүүр улайлгах, ичээх), нэр баасдах (бусдын нэрийг бузарлан гутаах, нэр төрийг нь унагах).

хонь баасдах хонинд малын баасаар таних тэмдэг тавих
нүүр баасдах нүүр улайлгах, ичээх
нэр баасдах бусдын нэрийг бузарлан гутаах, нэр төрийг нь унагах