БААРЦАГЛАХ I

Нэг дор овоорч шавааралдах, сүлжилдэж холилдон харагдах, ялгахуйяа бэрх байх: адуу мал баарцаглах дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БААРЦАГЛАХ II