хүрэн баавгай

бие том, хүрэн зүстэй, модонд авирч, усанд умбаж чаддаг нэгэн зүйл баавгай