а, б-гүй

а. Бичиг үсэг огт мэдэхгүй; б. Бичсэн зүйлийг эхтэй нь үг үсэггүй тулган үзэх, унших, хэлэх