БА II
/ хуучирсан /

Зөвхөн өгүүлэгчийг илтгэх биеийн төлөөний үгийн нэгдүгээр биеийн олон тооны хэлбэр; бид - Хөвгүүдийн ах нь Зүч ба дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо., ба бүрэн (бид бүхэн), ба бүрэн морилох (бид бүхэн морилох) - Ба бүрэн хотын умар зүгт урьд морилж үзээгүй. Зуун билиг.

ба бүрэн бид бүхэн
ба бүрэн морилох бид бүхэн морилох
Ижил үг:

БА I