ТӨГСӨЛТ

Төгсөх үйлийн үр дүнг заасан нэр: төгсөлтийн баяр (төгсөх баяр), төгсөлтийн үдэшлэг дэлгэрэнгүй...

төгсөлтийн баяр төгсөх баяр
төгсөлтийн үдэшлэг төгсөлтөд зориулсан баярын үдэшлэг
их сургуулийн төгсөлт их сургуулийн төгсөх үйл ажиллагаа