ТӨГСГӨЛ

1. Аливаа юмны эцэс, дуусгал: төгсгөлийн үг (эцэст нь дүгнэж хэлсэн үг), төгсгөлийн дэлгэрэнгүй... (кино жүжиг зэргийн эцсийн анги), номын төгсгөл (номын сүүл хэсэг), киноны төгсгөл (киноны сүүл хэсэг), үйл явдлын төгсгөл (үйл явдлын дуусгал), хурлын төгсгөл (хурлын эцэс); үр төгсгөл [хоршоо] (юмны эцсийн үр дүн), үүсгэл төгсгөл [хоршоо] (юмны эхлэл төгсгөл, эхлэл дуусгал);


2. Ном зохиолын эцэст дуусгавар болгож бичсэн зүйл: төгсгөлийн шүлэг (ном, зохиолын төгсгөлд бичсэн шүлэг).

төгсгөлийн үг эцэст нь дүгнэж хэлсэн үг
төгсгөлийн анги кино жүжиг зэргийг эцсийн анги
номын төгсгөл номын сүүл хэсэг
киноны төгсгөл киноны сүүл хэсэг
үйл явдлын төгсгөл үйл явдлын дуусгал
хурлын төгсгөл хурлын эцэс
үр төгсгөл юмны эцсийн үр дүн
үүсгэл төгсгөл юмны эхлэл төгсгөл, эхлэл дуусгал
төгсгөлийн шүлэг ном, зохиолын төгсгөлд бичсэн шүлэг

төгөсгөл гэдгэн алваа зүйлийн сүүлийн юм гэсэн утагтай

би сургуулиа төгөсхөж байна

Зочин 2022-05-08 14:28:02