үр ачаа танихгүй өнөр өтгөн, үрээ даагаа танихгүй хур баян
/ зүйр цэцэн үг /
үр хүүхдээр өнөр өтгөн, адуу малаар арвин баян гэсэн санаа