ачийг бачаар, тусыг усаар

хүний ачийг үл тоох төдийгүй, тусалсны хариуд хор хүргэх гэсэн санаа