талх тариа
а. Гурил болон гурилан бүтээгдэхүүн; б. Хоол хүнс