тариа будаа
а. Үр тариа, тарьж ургуулах олон төрлийн будаа; б. Ургац