тариа хийсгэх
тариаг цайруулсны дараа модон хүрз, машин зэргээр цацан хийсгэж хог хальснаас нь ялган цэвэрлэх