ТАНИХ

1. Хүн, мал, амьтны нэгийг нөгөөгөөс ялгаж чадах, юмыг мэдэх, олж харах - Та дүүгийн минь хичээж авсан тэр дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Нялх ногоо., таних тэмдэг (ялгаж мэдэх тэмдэг), таних хүн (зүс мэдэх хүн) - Энэ үг Данзанд тун аятайхан сонстох боловч энд мөргөх багш байтугай таних хүнгүйгээ санан гутрав. Д.Намаг. Цаг төрийн үймээн., таних дуу гарах (мэддэг дуу гарах), ухаж таних (юмны утга учрыг уг ёзоороос нь сайтар мэдэх), таньж мэдэх (юмны онцлог чанар, нөгөө зүйлээс ялгагдах ялгааг олж мэдэх), малаа таних (малаа зүс зүсээр нь мэдэх), өвчин таних (өвчнийг шинж тэмдгээр нь оношилж мэдэх), танин мэдэхүйн онол (мэдлэг бодит байдалд хэрхэн холбогдохыг судлах гүн ухааны салбар), таниагүй газар там, танихгүй хүн буг [зүйр цэцэн үг] (танихгүй хүнтэй хамаагүй бүү нөхөрлө гэсэн санаа), таньдаг хүндээ хайлсан тугалга, таньдаггүй хүндээ хадаастай гутал [зүйр цэцэн үг] (зусар, бялдууч, хоёр нүүртэй гэсэн санаа), таньсан хүн талын хужир, танихгүй хүн тайгын гөрөөс [зүйр цэцэн үг] (таньж мэддэггүй хүн тайгад яваа гөрөөс мэт хол гэсэн санаа), танихаасаа урьд талын хоёр гөрөөс, танилцсан хойноо тагнайн хоёр судас [зүйр цэцэн үг] (таньсан хүн талын хужир, танихгүй хүн тайгын гөрөөс);


2. Хүний нэр усыг мэдэж танил болох;
3. Юмны мөн чанарыг ухварлан мэдэх, ойлгох - Хойд мөрөөс харшлахгүй хүн бол уламжилж хэл хүний сайн муу хоёрыг таних үнэхээр бэрх. дэлгэрэнгүй... цагийн байдлыг таних (цагийн байдлыг мэдрэх), алдаагаа таних (алдаагаа ойлгох, ухамсарлах); танивал далай, танихгүй бол балай [зүйр цэцэн үг] (а. Хүнтэй сайн анд нөхөр болж явах; б. Сурч мэдэхийг эрхэмлэ гэсэн санаа);
4. Ижил дасал болох, нөхрийнхөө зан чанарыг гүйцэд мэдэх: таних дасах [хоршоо] (ижил дасал болох, бие биеэ мэдэх).

таних тэмдэг ялгаж мэдэх тэмдэг
таних хүн зүс мэдэх хүн
таних дуу гарах мэддэг дуу гарах
ухаж таних юмны утга учрыг уг ёзоороос нь сайтар мэдэх
таньж мэдэх юмны онцлог чанар, нөгөө зүйлээс ялгагдах ялгааг олж мэдэх
малаа таних малаа зүс зүсээр нь мэдэх
өвчин таних өвчнийг шинж тэмдгээр нь оношилж мэдэх
танин мэдэхүйн онол мэдлэг бодит байдалд хэрхэн холбогдохыг судлах гүн ухааны салбар
таниагүй газар там танихгүй хүн буг танихгүй хүнтэй хамаагүй бүү нөхөрлө гэсэн санаа
таньдаг хүндээ хайлсан тугалга таньдаггүй хүндээ хадаастай гутал зусар, бялдууч, хоёр нүүртэй гэсэн санаа
таньсан хүн талын хужир танихгүй хүн тайгын гөрөөс таньж мэддэггүй хүн тайгад яваа гөрөөс мэт хол гэсэн санаа
танихаасаа урьд талын хоёр гөрөөс танилцсан хойноо тагнайн хоёр судас таньсан хүн талын хужир, танихгүй хүн тайгын гөрөөс
цагийн байдлыг таних цагийн байдлыг мэдрэх
алдаагаа таних алдаагаа ойлгох, ухамсарлах
танивал далай танихгүй бол балай а. Хүнтэй сайн анд нөхөр болж явах; б. Сурч мэдэхийг эрхэмлэ гэсэн санаа
таних дасах ижил дасал болох, бие биеэ мэдэх

танин мэдэхүй - Аливаа зүйлийг ойголт, танихуйн талаас судлах ухаан

Танин мэдэхүйн хэл шинжлэл

Очирбат Самбуудорж2015-05-29 09:23:49