таньсан хүн талын хужир танихгүй хүн тайгын гөрөөс
/ зүйр цэцэн үг /
таньж мэддэггүй хүн тайгад яваа гөрөөс мэт хол гэсэн санаа