ТАНАХ

1. Юмыг бага зэрэг хасах, тайрах: өргөнөөс нь танах (өргөнөөс нь бага зэрэг хасах, нарийн дэлгэрэнгүй...


2. Элбэгдсэн хувцсыг хасах буюу өөтэй эсгэгдсэн зүйл, оёход тунараа гарсан зэргийг засаж өөлж авах: дээлийн хормой танах (дээлийн дэлгэрэнгүй...
өргөнөөс нь танах өргөнөөс нь бага зэрэг хасах, нарийн болгох
уртаас нь танах уртаас нь хасах, богиносгох
ачааны татлагаас танах ачааны татлагын уянаас бага зэрэг тайрах, богиносгох
дээлийн хормой танах дээлийн хормойн уртадсан болон өө сэвтэй хэсгийг хасах