ТАЙВАХ I

1. Морийг давирах, гуядах;


2. Чичрэх, даржигнах, чичгэнэх.

Ижил үг:

ТАЙВАХ II