ТААР I

1. Бүдүүн ширхэгтэй ноос, олсон утсаар нэхэж хийсэн нэг зүйл эд;


2. Таараар хийсэн юм: будааны таар (будаа хийх зориулалттай таараар хийсэн том уут), тааран шуудай (таараар хийсэн дэлгэрэнгүй...
будааны таар будаа хийх зориулалттай таараар хийсэн том уут
тааран шуудай таараар хийсэн шуудай
таар үүрээд таяг тулах бадар барих, ядуурах, хоосрох гэсэн санаа
Ижил үг:

ТААР II

ТААР III