БИЙР

Үс хялгасыг багцлан ишинд суулгаж бичих, зурахад зориулсан хэрэгсэл - Бийрийн сайн нь үзүүртээ, багшийн сайн нь дэлгэрэнгүй... ААЗ., бийр нийлэх (бийрэнд бэх уулгаж үзүүрийг нь бичихэд бэлдэж өөгүй болгох), бийрийн гуурс (бийрийн үзүүрийг үмхүүлсэн нарийн иш), бийрийн суулга (бийр дүрэн агуулах бага хуй), бийрийн тавиур (бийрийг босгож тавих тугалга, чулуу зэргээр хийсэн дөрөв, таван салаатай суурь), бийрийн хуй (бийрийн үзүүрийг халхлах охор хонгио), бийрээр бичих (бийрээр бичиг үйлдэх), улаан бийр (улаан бэхнээ дүрж нийлсэн бийр), ялгаврын бийр (бяцхан бийр), бийр бэх ~ бэх бийр [хоршоо] (зурж бичих хэрэгсэл) - Сүйтгэл бүрэлгэлийн гэм чанар мөн хялбар үгүйн тул бийр бэхсийн цэнгэлд орвой. В.Инжаннаши. Хөх судар., бийр зууруул [хоршоо] (бичих, зурах хэрэгсэл) - Үүнээс хойш санаа шулуудаж, бийр зууруулаа хэмхчээд хаяв. В.Инжаннаши. Улаанаа ухилах тэнхим., бийр цаас [хоршоо] (бичих хэрэгсэл, цаас), бийрийн дугтуй (бийрийн гэр, хуй, бийрийн үсийг хамгаалах углаа),  бийрийн үзүүр (бийрийн нарийн үсэн хэсэг), бийрийн эрдэм (бичих, туурвих ухаан), алтны бийр (алтаар зурах зориулалтын нарийн жигд бийр), дагнаасны бийр (өнгө дагнахад хэрэглэх зориулалтын бийр), мэлмий нээх бийр (бурхан ба хүний нүд зурах бийр), нарийн бийр (нарийн үстэй бийр), үсэн бийр (солонго, туулай зэргийн үсээр үзүүр хийж, их төлөв хулсан ишинд суулгасан бийр), хулсан бийр (хулсан иштэй бийр), бийр янтай [хоршоо] (бийр болон бэхний сав) - Сурагчдад бийр янтай, цаас, үнсэн самбар тавин олгожээ. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., *бийрийн сүүл (адууны шингэн сүүл).

бийр нийлэх бийрэнд бэх уулгаж үзүүрийг нь бичихэд бэлдэж өөгүй болгох
бийрийн гуурс бийрийн үзүүрийг үмхүүлсэн нарийн иш
бийрийн суулга бийр дүрэн агуулах бага хуй
бийрийн тавиур

бийрийг босгож тавих тугалга, чулуу зэргээр хийсэн дөрөв, таван салаатай суурь

бийрийн хуй бийрийн үзүүрийг халхлах охор хонгио
бийрээр бичих бийрээр бичиг үйлдэх
улаан бийр улаан бэхнээ дүрж нийлсэн бийр
ялгаврын бийр бяцхан бийр
бийр бэх ~ бэх бийр

зурж бичих хэрэгсэл

бийр зууруул бичих, зурах хэрэгсэл
бийр цаас бичгийн хэрэгсэл, цаас
бийр янтай

бийр болон бэхний сав

бийрийн сүүл адууны шингэн сүүл
бийрийн дугтуй

бийрийн гэр, хуй, бийрийн үсийг хамгаалах углаа

бийрийн үзүүр

бийрийн нарийн үсэн хэсэг

бийрийн эрдэм

бичих, туурвих ухаан

алтны бийр

алтаар зурах зориулалтын нарийн жигд бийр

мэлмий нээх бийр

бурхан ба хүний нүд зурах бийр

нарийн бийр

нарийн үстэй бийр

үсэн бийр

солонго, туулай зэргийн үсээр үзүүр хийж, их төлөв хулсан ишинд суулгасан бийр

хулсан бийр

хулсан иштэй бийр