БИЛБҮҮРЧ

Хууран мэхлэхдээ чадамгай, нэн билбүүр: билбүүрч эмэгтэй (нэн билбүүр эмэгтэй).