БИЛБҮҮР

Бялдууч, хуурамч: билбүүр зан (худалч хуурмаг зан).