ТАА II

1. Тав тух, тохь;


2. Тааламж: таа муутай (тааламжгүй, таалсан шинжгүй).

Ижил үг:

ТАА I