ТААДАЛЗАХ

Таадгар хүн, амьтан, юмны таадас таадас хөдлөх: таадалзан явах (намхан тагдгар биетэй хүн таадас дэлгэрэнгүй...