ТААЛАМЖ

Таалах хэмжээ, хувь: тааламж муутай хандах (тухайн хүн болон юманд нийц муутай, таа муутай хандах), тааламж төгс дэлгэрэнгүй...

тааламж муутай хандах тухайн хүн болон юманд нийц муутай, таа муутай хандах
тааламж төгс аятай, тухтай