ТААЛАХ

1. Хүндэтгэвэл зохих хүний дур бах, сэтгэл санаанд нийцэх: таалан соёрхох (ойшоон үзэх, сайшаан дэлгэрэнгүй...


2. Хүндэтгэвэл зохих хүний шийдвэр, зарлиг гарах;
3. Озох, үнсэх, илбэх: уруул дээр нь таалах (уруул дээр нь үнсэх), илэх таалах [хоршоо] (энхрийлэх, илбэх), дэлгэрэнгүй...
таалан соёрхох ойшоон үзэх, сайшаан зөвшөөрөл өгөх
дурлан таалах ихэд хүсэмжлэн өөрийн болгох
уруул дээр нь таалах уруул дээр нь үнсэх
илэх таалах энхрийлэх, илбэх
үнсэх таалах үнэрлэх, үнсэх