ТААЛГАХ

Оньсого тааврын тайллыг нь олуулах: оньсого таалгах (бусдаар оньсогын тайллыг олуулж наадах), дэлгэрэнгүй...

оньсого таалгах бусдаар оньсогын тайллыг олуулж наадах
шагай таалгах хоёр хүн ижил тооны шагай барьж, түүнээсээ хэд хэдээр атган, атгад байгааг бие биенээрээ таалгах монгол тоглоом