тааламж муутай хандах
тухайн хүн болон юманд нийц муутай, таа муутай хандах