ТААЛАМЖЛАХ

Сэтгэл санаанд тохирч байгаа байдал илрүүлэх, сайнаар хүлээж авах: тааламжлан харах (тухайн зүйлийг таалан харах, дурлан дэлгэрэнгүй...