ТААЗ

Байшин саравчны цаваг буюу дотоод дээвэр, адар: дүүжин тааз (барилга байгууламжийн адраас хөндий зүүж дэлгэрэнгүй...

дүүжин тааз барилга байгууламжийн адраас хөндий зүүж тогтоосон адар
таазны хөндий байшин барилгын дээвэр, тааз буюу дотоод гадаад дээврийн хоорондох зай
намхан тааз шалнаас тааз хүртэлх хэмжээ нь бага
тааз туурга байшин барилгын дээвэр болон хана
адар тааз байшингийн дотоод дээвэр