таазны хөндий
байшин барилгын дээвэр, тааз буюу дотоод гадаад дээврийн хоорондох зай