ТААДГАР

Юмны зохистой хэмжээнээс намхан, богино байдал: таадгар хүн (намхан бөгөөд махлаг хүн), дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (а. Хүний намхан бөгөөд махлаг бие бялдар; б. [шилжсэн] Хүний биеэ тоосон ихэмсэг зан авир).

таадгар хүн намхан бөгөөд махлаг хүн
хаадгар таадгар а. Хүний намхан бөгөөд махлаг бие бялдар; б. [шилжсэн] Хүний биеэ тоосон ихэмсэг зан авир