ТААВАР

1. Таамаглал, тааж байгаа юм: таавар яриа (тухайн нөхцөл байдлаас барагцаалан таамаглаж үүссэн яриа), дэлгэрэнгүй...


2. Сэжиг: сэжиг таавар [хоршоо] (ямар нэг нөхцөл байдлаас ургуулан хардах нь);
3. Хүүхдийн оюун ухааныг хөгжүүлэх зорилгоор дасгал маягаар хэрэглэдэг ардын аман зохиолын нэг төрөл: таавар таах (өгөгдсөн нөхцөлөөс дэлгэрэнгүй...
таавар яриа тухайн нөхцөл байдлаас барагцаалан таамаглаж үүссэн яриа
андуу таавар зөрөөтэй, буруу таамаг
сохор таавар тодорхой баримтгүй, хийсвэрлэн таамагласан зүйл
сэжиг таавар

ямар нэг нөхцөл байдлаас ургуулан хардах нь

таавар таах өгөгдсөн нөхцөлөөс ургуулан бодож тайллыг олох
оньсого таавар сэтгэхүйг хөгжүүлэх, сурган хүмүүжүүлэх зорилготой цэц ухаан сорьсон монгол ардын аман зохиолын төрөл
таавар таалга тааж тоглох тоглоом