сэжиг таавар

ямар нэг нөхцөл байдлаас ургуулан хардах нь