САЛААЛАХ

1. Нэг юмнаас олон зүйл салбарлан үүсэх, гарах, салаатай болох - Зүг зүг рүү салаалан одсон харанхуй хонгилуудыг дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., мод салаалж ургах (модонд салаа мөчир ургах), үс салаалах (үсний нэг ширхэг олон үзүүртэй болох);


2. Нэг уяа, гогцооноос хоёр болон түүнээс д‎ээш зүйлийг бэлчирлэн торгох - Суурийн өвөлжөөний хажуугаар гарсан утасны шонгоос салаалж эдний дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана., морио салаалж аргамжих (морь малыг нэг гадаснаас бэлчирлүүл‎эн аргамжих);

3. Хуваах: гэзгээ салаалж сүлжих (үс гэзэгтээ хагалбар гарган сүлжих) - Бүсгүй гэзгээ салаалан сүлжиж энгэр лүгээ ижилсэх мэт дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт.

мод салаалж ургах модонд салаа мөчир ургах
үс салаалах үсний нэг ширхэг олон үзүүртэй болох
морио салаалж аргамжих морь малыг нэг гадаснаас бэлчирлүүлэн аргамжих
гэзгээ салаалж сүлжих үс гэзэгтээ хагалбар гарган сүлжих